به گزارش بخش خبری وبلاگ سسکچوان: صدور پروانه تاسیس ساختمان در استان سسکچوان طی یک رشد بی سابقه در سپتامبر امسال بیش از 142 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد داشته است .

بر اساس همین گزارش میانگین رشد صدور پروانه تاسیس در کل کانادا کمی بیش از 9 درصد بوده است. از طرفی لایل استوارت وزیر اقتصاد و نوآوری استان سسکچوان گفت : " اگر چه مانمی توانیم خیلی به خود مغرور باشیم اما واقعا دشوار است که بخواهیم این حقیقت که سسکچوان امروز بیشترین رقم رشد صدور پروانه ساختمان را در تاریخ این استان به خود دیده است, نادیده بگیریم " . 

به گفته منابع دولتی استان سسکچوان بالا رفتن تعداد پروانه تاسیس ساختمان در این استان از مهاجرت فراوانی که از سایر نقاط کانادا و جهان به این استان صورت می گیرد ناشی می شود , گرچه سود دهی بازار مسکن را نیز نمی توان از نظر دور داشت.