زمان ثبت : 1387/06/02 در ساعت 05:01 ب.ظ
نویسنده : بانک اطلاعاتی ساسکاچوان
عنوان : سسکتون بیشترین رشد اقتصادی ۲۰۰۷

رده بندی رشد درآمد ناخالص داخلی در شهرهای کانادا

سال 2006 شهر کلگری از استان آلبرتا رتبه اول را در رشد تولید ناخالص داشت و در سال 2007 با سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استان سسکچوان مقام اول رشد تولید ناخالص به شهر سسکتون اختصاص یافت و شهر کلگری و وینیپگ بترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند . شهر سسکتون در این رده بندی 6 پله صعود را تجربه کرد که در نوع خود رشدی بی نظیر است و شهر رجاینا هم با 6 پله صعود ار رتبه 11 به رتبه 5 رسید . این نرخ رشد اقتصادی استان سسکچوان مرهون برنامه ریزی های صحیح اقتصادی تولیدی دولتمردان  این استان می باشد . کارشناسان پیش بینی می کنند این رشد در سال 2008 نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد .

منبع این رده بندی http://www.daretocompete.ca می باشد

 به رده بندی ارائه شده توجه کنید :

( رده بندی داخل پرانتز مربوط به سال 2006 است)

( درصد موجود نیز درصد رشد ناخالص داخلی شهر های کانادا است )

First - Saskatoon 4.7% -- up from 2.6% (7th

2. Calgary 4.4% -- down from 7.7% (1st)

3. Winnipeg 3.7% -- up from 2.6% (7th)

4. Edmonton 3.6% -- down from 6.4% (2nd)

5. Regina 3.5% -- up from 1.9% (11th)

6. Vancouver 2.9% -- down from 3.7% (3rd)

7. Victoria 2.8% -- down from 3.7% (4th)

8. Toronto 2.7% -- up from 2.4% (9th)

9. Quebec City 2.6% -- down from 2.7% (6th)

10. Halifax 2.5% -- up from 2.1% (10th)

11. Ottawa 2.3% -- down from 2.8% (5th)

12. Montreal 2.1% -- up from 1.6% (12th)

13. Hamilton 1.3% -- up from 1.1% (13th)

با امید مفید واقع شدن این مطلب

===============================================

 سیاوش